Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej w KłobuckuREGULAMIN OGÓLNY
ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
SEZON 2017/2018

  (Punkty zmienione od czasu ostatnich rozgrywek zostały wyróżnione jaśniejszym tłem.)

 1. Informacje ogólne:
  • Miejsce rozgrywek - hala Gimnazjum w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy Pod Mokrą 4
  • Termin rozgrywek - grudzień 2017 - luty 2018
  • Liczba zespołów - 12
  • System rozgrywek - jednorundowy - każdy z każdym
  • Czas gry 2 x 12 min. z przerwą na zmianę stron
  • Drużyna na boisku liczy 5 zawodników tj. 4 w polu + bramkarz

 2. Drużyna - składa się maksymalnie z 12 zawodników zgłoszonych na liście z zaznaczeniem nr PESEL i przynależności klubowej zawodników zgłoszonych do rozgrywek w OZPN.
  Drużynę obowiązuje jednolity strój sportowy z oznaczeniem numerowym i obuwie sportowe do gry w hali.

 3. Zawodnicy - dopuszcza się udział w drużynie jednego zawodnika zgłoszonego do rozgrywek PZPN, OZPN od poziomu A klasy włącznie w górę LUB jednego lub dwóch zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZPN, OZPN z poziomu B klasy.
  Bez ograniczeń powyżej 40 roku życia.
  Zawodnik biorący udział w rozgrywkach musi mieć ukończone 18 lat.


  Kapitan lub kierownik drużyny winien jest dostarczyć organizatorom oraz każdej drużynie przeciwnej listę zawodników /maksymalnie 12/ zgłoszonych do rozgrywek, w tym w trakcie rozgrywek można dopisać maksymalnie 2 zawodników, nie później niż 4 kolejki przed końcem ligi.
  Listę zawodników należy złożyć u organizatorów do 30 listopada.
  Organizatorzy nie mają obowiązku weryfikowania list zgłoszonych do rozgrywek zawodników.
  W przypadku rezygnacji lub wykluczenia drużyny z rozgrywek wpisowe nie będzie zwracane.

 4. Rozgrywki - prowadzone będą w oparciu o przepisy gry w hali przez sędziego (sędziów) związkowego.
  System rozgrywek jednorundowy na podstawie terminarza ustalonego przez organizatorów.
  Prowadzona będzie obsługa techniczna zawodów: tj. zegar świetlny, protokół, tabela, strzelcy bramek itp.
  Drużyna zobowiązana jest do obecności w hali na 5 min. przed rozpoczęciem meczu.
  Dopuszcza się zmianę godziny meczu drużyn za zgodą zainteresowanych oraz organizatorów.
  Przed rozpoczęciem meczu kapitan lub kierownik drużyny dostarcza listę zawodników biorących udział w meczu do sekretarza zawodów.
  Lista powinna zawierać imię i nazwisko oraz numer zawodnika.
  Szczegółowe przepisy dotyczące gry do uzgodnienia z zainteresowanymi oraz z sędzią.
  Preferencje udziału w Lidze mają drużyny zgłoszone z terenu gminy i powiatu kłobuckiego.

 5. Przepisy ogólne i zasady gry
  1. W rozgrywkach ALHPN obowiązują ogólne przepisy gry w hali.
  2. Wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi. Mur przy wykonywaniu rzutów wolnych nie może stać bliżej niż 3m od piłki.
  3. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z rzutu z autu.
  4. Czas na wznowienie gry - 5 sekund.
  5. Prawo rozmowy z sędziami ma tylko kapitan drużyny.
  6. Zmiany lotne tylko w wyznaczonej strefie (najpierw zawodnik schodzi, dopiero wtedy rezerowy wchodzi; za źle przeprowadzoną zmianę zawodnik wchodzący otrzymuje żółtą kartkę)
  7. Drużyna na boisku nie może liczyć mniej niż 3 zawodników.
  8. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt, remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt.
  9. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:
   • Większa ilość zdobytych punktów
   • Korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 1 zespół, wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami
   • Korzystniejsza różnica bramek
   • Większa ilość zdobytych bramek
   • Drużyna lepsza w poprzedniej edycji
  10. Drużyna która zajmie ostatnie miejsce w następnych rozgrywkach przystąpi do baraży o miejsce w lidze w następnym sezonie z nowo zgłoszonymi drużynami. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek większej ilości drużyn, ostatnia drużyna bieżących rozgrywek w następnym sezonie będzie rozgrywać turniej barażowy o udział w następnej Lidze.

 6. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie
 7. W lidze obowiązują ogólne przepisy gry w futsal, a szczególnie:
  Drużyna, której zawodnik rozmyślnie dokona m.in. niżej wymienionego przewinienia, winna być ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia:
  • Zatrzyma przeciwnika barkiem (atak ciałem),
  • Zakaz gry wślizgiem w zawodnika,
  • Dotyka przeciwnika zanim dotknął piłkę, kiedy próbuje wejść w jej posiadanie;
  • W rozgrywkach obowiązuje gra bezkontaktowa

 8. Kary:
  • Żółta kartka - wykluczenie zawodnika, drużyna gra w osłabieniu przez 2 min. lub do utraty bramki po czym zawodnik wraca do gry.
  • Czerwona kartka - wykluczenie zawodnika z meczu, drużyna gra w osłabieniu przez 4 min. po czym może wejść inny zawodnik. Zawodnik ukarany nie może grać w następnym meczu.
  • Za wybitnie niesportowe zachowanie zawodnika mogą być nałożone inne kary przez organizatorów rozgrywek włącznie z wykluczeniem z turnieju do końca rozgrywek.
  • Za nie stawienie się na mecz w wyznaczonym terminie lub wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika, drużyna ukarana będzie walkowerem 5:0.
  • Drużyna, której zawodnicy popełnią 5 kolejnych fauli w meczu, zostaje ukarana rzutem karnym z linii 7m. Po każdych następnych 2 faulach drużyna zostaje ukarana rzutem karnym z linii 7m.


 9. Nagrody - po zakończeniu rozgrywek drużyny otrzymają puchary i dyplomy, oraz będą przyznane nagrody indywidualne dla najlepszego: zawodnika, strzelca i bramkarza oraz inne ustalone przez organizatorów.

 10. Przepisy końcowe:
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w szatni przedmioty i rzeczy jak również za kontuzje i inne zdarzenia wynikłe z gry.
  • Wpisowe wnoszone przez uczestników przeznaczone jest na wydatki związane z organizacją rozgrywek.
  • Każda drużyna ubezpiecza się we własnym zakresie.
  • Organizatorzy nie zapewniają napojów.
  • Organizatorzy proszą uczestników o rywalizację w sportowej atmosferze i godne zachowanie się w hali.
  • Protesty i odwołania będą rozpatrywane przez organizatorów, a ich decyzje będą ostateczne.
  • Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatorów.
  • Powyższy regulamin obowiązuje do końca rozgrywek.
  • W przypadkach nieuwzględnionych przepisami i regulaminem decyzje podejmują organizatorzy stosownie do zaistniałych sytuacji a ich decyzje są ostateczne.

Patronat oraz Sponsorzy:
Seven-II
Urząd Miasta Kłobuck
Starostwo Kłobuck
Kanal ZIelony
Ekobud
Stalco
Antra
Gazeta Kłobucka
astar.czest.pl
cz-pilka.pl
GIS
Gimnazjum Kłobuck
© G 2018 Strona główna