Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej w KłobuckuREGULAMIN OGÓLNY
ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
SEZON 2023/2024

  (Podpunkty zmienione/doprecyzowane od czasu ostatnich rozgrywek zostały wyróżnione czerwonym fontem.)

 1. Informacje ogólne:
  • Miejsce rozgrywek - hala Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku (dawne Gimnazjum), ul. Bohaterów Bitwy Pod Mokrą 4
  • Termin rozgrywek - grudzień 2023 - marzec 2024
  • Liczba zespołów - 12
  • System rozgrywek - jednorundowy - każdy z każdym
  • Czas gry 2 x 12 min. z przerwą na zmianę stron
  • Drużyna na boisku liczy 5 zawodników tj. 4 w polu + bramkarz

 2. Drużyna - składa się maksymalnie z 12 zawodników zgłoszonych na liście z zaznaczeniem nr PESEL i przynależności klubowej zawodników zgłoszonych do rozgrywek w OZPN.
  Drużynę obowiązuje jednolity strój sportowy z oznaczeniem numerowym i obuwie sportowe do gry w hali.

 3. Zawodnicy - dopuszcza się udział w drużynie dwóch zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZPN, OZPN od poziomu B klasy włącznie w górę, którzy w momencie rozpoczęcia gry w turnieju ukończyli 35 lat. W przypadku kontuzji zawodnika zgłoszonego do OZPN, PZPN, wykluczającej go do końca rozgrywek, lub jeśli z innych powodów zawodnik taki nie będzie mógł wystąpić do końca ligi, dopuszcza się dopisanie nowego zawodnika zgłoszonego do OZPN, PZPN, jeśli pozwala na to miejsce na liście zgłoszeniowej (jeśli zostało wolne miejsce na dopisanie zawodnika), lecz nie później niż na 4 kolejki przed końcem ligi.
  Bez ograniczeń powyżej 40 roku życia (zawodnicy mogą być zgłoszeni do PZPN, OZPN, ale nie wliczają się jako "gracze zgłoszeni".
  Dopuszczalne jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeniowej i zastąpienie go innym (bez straty miejsca na liście zgłoszeniowej), o ile nie był wpisany w żadnym protokole meczowym. Zmiany można dokonać nie później niż na 4 kolejki przed końcem ligi.

  Zawodnik biorący udział w rozgrywkach musi mieć ukończone 18 lat.
  Kapitan lub kierownik drużyny winien jest dostarczyć organizatorom oraz każdej drużynie przeciwnej listę zawodników /maksymalnie 12/ zgłoszonych do rozgrywek, w tym w trakcie rozgrywek można dopisać maksymalnie 2 zawodników, nie później niż 4 kolejki przed końcem ligi.
  Listę zawodników należy złożyć u organizatorów do 30 listopada.
  Organizatorzy nie mają obowiązku weryfikowania list zgłoszonych do rozgrywek zawodników.
  W przypadku rezygnacji lub wykluczenia drużyny z rozgrywek wpisowe nie będzie zwracane.

 4. Rozgrywki - prowadzone będą w oparciu o przepisy gry w hali przez sędziego (sędziów) związkowego.
  System rozgrywek jednorundowy na podstawie terminarza ustalonego przez organizatorów.
  Prowadzona będzie obsługa techniczna zawodów: tj. zegar świetlny, protokół, tabela, strzelcy bramek itp.
  Drużyna zobowiązana jest do obecności w hali na 5 min. przed rozpoczęciem meczu.
  Dopuszcza się zmianę godziny meczu drużyn za zgodą zainteresowanych oraz organizatorów.
  Przed rozpoczęciem meczu kapitan lub kierownik drużyny dostarcza listę zawodników biorących udział w meczu do sekretarza zawodów.
  Lista powinna zawierać imię i nazwisko oraz numer zawodnika.
  Szczegółowe przepisy dotyczące gry do uzgodnienia z zainteresowanymi oraz z sędzią.
  Preferencje udziału w Lidze mają drużyny zgłoszone z terenu gminy i powiatu kłobuckiego.

 5. Przepisy ogólne i zasady gry
  1. W rozgrywkach ALHPN obowiązują ogólne przepisy gry w hali, za wyjątkiem niektórych rozwiązań ujętych w niniejszym regulaminie.
  2. Wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi. Mur przy wykonywaniu rzutów wolnych nie może stać bliżej niż 5m od piłki.
  3. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
  4. Czas na wznowienie gry - 5 sekund.
  5. Prawo rozmowy z sędziami ma tylko kapitan drużyny.
  6. Zmiany lotne tylko w wyznaczonej strefie (najpierw zawodnik schodzi, dopiero wtedy rezerowy wchodzi; za źle przeprowadzoną zmianę zawodnik wchodzący otrzymuje żółtą kartkę)
  7. Drużyna na boisku nie może liczyć mniej niż 3 zawodników.
  8. Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt, remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt.
  9. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:
   • Większa ilość zdobytych punktów
   • Korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 1 zespół, wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami
   • Korzystniejsza różnica bramek
   • Większa ilość zdobytych bramek
   • Drużyna lepsza w poprzedniej edycji
  10. Drużyna która zajmie ostatnie miejsce w następnych rozgrywkach przystąpi do baraży o miejsce w lidze w następnym sezonie z nowo zgłoszonymi drużynami. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek większej ilości drużyn, ostatnia drużyna bieżących rozgrywek w następnym sezonie będzie rozgrywać turniej barażowy o udział w następnej Lidze.

 6. Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie
 7. W lidze obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną, a szczególnie:
  Drużyna, której zawodnik rozmyślnie dokona m.in. niżej wymienionego przewinienia, winna być ukarana rzutem wolnym bezpośrednim, który wykona drużyna przeciwna z miejsca przewinienia:
  • Zatrzyma przeciwnika barkiem (atak ciałem),
  • Zakaz gry wślizgiem w zawodnika,
  • Dotyka przeciwnika zanim dotknął piłkę, kiedy próbuje wejść w jej posiadanie;
  • W rozgrywkach obowiązuje gra bezkontaktowa

 8. Kary:
  • Żółta kartka - wykluczenie zawodnika, drużyna gra w osłabieniu przez 1 min. lub do utraty bramki po czym zawodnik wraca do gry.
  • Czerwona kartka - wykluczenie zawodnika z meczu, drużyna gra w osłabieniu przez 2 min. po czym może wejść inny zawodnik. Zawodnik ukarany nie może grać w następnym meczu.
  • Za wybitnie niesportowe zachowanie zawodnika mogą być nałożone inne kary przez organizatorów rozgrywek włącznie z wykluczeniem z turnieju do końca rozgrywek.
  • Za nie stawienie się na mecz w wyznaczonym terminie lub wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika, drużyna ukarana będzie walkowerem 5:0.
  • Drużyna, której zawodnicy popełnią 5 kolejnych fauli w meczu, zostaje ukarana rzutem karnym z linii 9m. Po każdym następnym co drugim faulu drużyna zostaje ukarana rzutem karnym z linii 9m.
  • Przewinienie popełnione w polu karnym jest karane rzutem karnym z linii 7 m. i nie jest wliczane do ogólnej liczby popełnionych fauli.

 9. Nagrody - po zakończeniu rozgrywek drużyny otrzymają puchary i dyplomy, oraz będą przyznane nagrody indywidualne dla najlepszego: zawodnika, strzelca i bramkarza oraz inne ustalone przez organizatorów.

 10. Przepisy końcowe:
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w szatni przedmioty i rzeczy jak również za kontuzje i inne zdarzenia wynikłe z gry.
  • Wpisowe wnoszone przez uczestników przeznaczone jest na wydatki związane z organizacją rozgrywek.
  • Każda drużyna ubezpiecza się we własnym zakresie.
  • Organizatorzy nie zapewniają napojów.
  • Organizatorzy proszą uczestników o rywalizację w sportowej atmosferze i godne zachowanie się w hali.
  • Protesty i odwołania będą rozpatrywane przez organizatorów, a ich decyzje będą ostateczne.
  • Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatorów.
  • Powyższy regulamin obowiązuje do końca rozgrywek.
  • W przypadkach nieuwzględnionych przepisami i regulaminem decyzje podejmują organizatorzy stosownie do zaistniałych sytuacji a ich decyzje są ostateczne.
  • -->

Patronat oraz Sponsorzy:
Seven-II
Burmistrz Kłobucka
Gmina Kłobuck
Starostwo Kłobuck
Kanal ZIelony
Ekobud
Antra
klobucka.pl
Twój Kurier Powiatu
SP nr3 w Kłobucku
© G 2021 Strona główna